Socialinė pagalba auginančioms vaikus ir besilaukiančioms vaikų šeimoms

Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A-635 „Dėl įgaliojimo suteikimo vykdyti atvejo vadybos funkcijas“ ir 2018 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. A-893 „Dėl atvejo vadybos funkcijų vykdymo ir procesų koordinavimo Kelmės rajone“, Kelmės rajono socialinių paslaugų centras įgaliotas vykdyti atvejo vadybos funkcijas, koordinuoti atvejo vadybos procesus.

Atvejo vadybininkai koordinuoja kompleksinės pagalbos vaikui (šeimai) organizavimą bei teikimą, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus.

https://eseimas.lrs.lt

Socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis, teikia socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas vaikus auginančioms ar jų besilaukiančioms šeimoms, siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.

Tvarkos aprašas

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

Sistema: WordPress | Tema: Baskerville 2 | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑