VDC „PARAMA“

Karantino laikotarpiu Kelmės rajono socialinių paslaugų centro vaikų dienos centre „Parama“ darbas organizuojamas mišriu (nuotoliniu ir kontaktiniu) būdu pagal numatytą darbo grafiką.
Įsakymas
Darbo grafikas
Sutartis

Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-14 įsakymu Nr. A-990 „Dėl Covid-19 ligos prevencijos priemonių taikymo Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje“ Vaikų dienos centras „Parama“ nuo 2020 m. spalio 15 d. dirba nuotoliniu būdu.
Asmenys kontaktams:
Vaikų užimtumo specialistė Simona Žilinskienė (mob. tel. 8 672 56412)
Socialinė darbuotoja darbui su jaunimu Milda Krauzienė (mob. tel. 8 600 45856)

Kelmės rajono socialinių paslaugų centro vaikų dienos centre „Parama“ vykdant projektą “Kompleksinė socialinė parama visai šeimai Kelmės rajone”, 2019 m. paslaugas gavo 42 vaikai (7–18 metų), per metus skaičius kito (didėjo). Nuolatos lankėsi 25 vaikai iš nepasiturinčių, socialinę riziką patiriančių ir kitų šeimų, kuriems buvo teikiamos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos: individualūs ir grupiniai socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai, specialioji pedagoginė pagalba, sociokultūrinės paslaugos, psichologo konsultacijos, meno terapija, įvairūs būreliai, išvykos, vaikų vasaros stovykla.

Mūsų tikslas  teikti dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, ginti vaiko teises, padėti vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje.

Paslaugų gavėjai:

 • Socialinę riziką patiriančių šeimų vaikai ir jų tėvai;
 • Nepasiturinčių šeimų vaikai ir jų tėvai;
 • Elgesio problemų turintys vaikai nuo 7 iki 18 metų (vengiantys lankyti mokyklą, priklausantys asocialių paauglių grupėms, turintys bendravimo problemų, žemą savivertę, skurdžius interesus ir linkę į teisėtvarkos pažeidimus);

Vaikų dienos centre „Parama“ kasdien teikiamos paslaugos ir vykdomos veiklos:

 • Pamokų ruoša (Specialiosios pedagoginės pagalbos grupė (vyksta tik projekto vykdymo metu));
 • Moksleivių užimtumas (įvairūs būreliai ir užsiėmimai) po pamokų (vyksta tik projekto vykdymo metu);
 • Socialinių įgūdžių ugdymas;
 • Psichologinės individualios ir grupinės konsultacijos vaikams ir tėvams (vyksta tik projekto vykdymo metu);
 • Vasaros stovykla vaikams ir jaunuoliams iš nepasiturinčių ir socialinę riziką patiriančių šeimų (vyksta tik projekto vykdymo metu);
 • Įvairios išvykos, ekskursijos (vyksta tik projekto vykdymo metu);
 • Teminiai pokalbiai – diskusijos tėvams ir vaikams aktualiais klausimais;
 • Maitinimas (pavakariai) kiekvieną darbo dieną vaikams/jaunuoliams dalyvaujantiems mūsų veikloje (vyksta tik projekto vykdymo metu);
 • Renginiai didžiosioms kalendorinėms šventėms paminėti.

Teikiant socialines paslaugas vaikams bei jų tėvams,  nuolat bendraujama ir bendradarbiaujama su:

 • mokyklų socialiniais pedagogais,
 • socialiniais darbuotojais darbui su šeimomis ir atvejų vadybininkais,
 • Telšių AVPK Kelmės rajono PK,
 • Kelmės Carito organizacija,
 • Kelmės dekanatu.

Vaikų dienos centre „Parama“ kasdien dirba socialinė darbuotoja darbui su jaunimu (1 etatas).

Vykdomi projektai:
Nuo 2020 metų sausio 20 d.  Vaikų dienos centre „Parama“ vykdomas projektas “Kompleksinė socialinė parama visai šeimai Kelmės rajone”, finansuojamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 2020 metais gautas finansavimas – 16 000 eurų (projekto vadovė Simona Žilinskienė).

Projekte “Kompleksinė socialinė parama visai šeimai Kelmės rajone” vykdomos veiklos (perkamos paslaugos pagal paslaugų teikimo susitarimus):
– Individualios ir grupinės psichologo konsultacijos;
– Specialiosios pedagoginės pagalbos grupė;
– Gyvenimo įgūdžių stiprinimo grupė;
– Etiketo ir mandagumo pamokėlės;
– Sporto ir turizmo būrelis;
– Muzikos būrelis;
– Renginių organizavimas (sociokultūrinė veikla).

Įgyvendinant projektą liepos mėn. suorganizuotos dvi vaikų vasaros poilsio stovyklos „Vaikų aktyvi vasaros poilsio stovykla „Kartu“ – liepos 7-10 dienomis ir liepos 13-16 dienomis. Antrąjai stovyklai suorganizuoti gautas papildomas 1000,00 eurų finansavimas iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos, pagal Švietimo veiklos programos priemonę Vaikų vasaros poilsio organizavimas.

Vaikų dienos centras „Parama“ yra įsikūręs adresu:
Nėries g. 14, Kelmė (Parapijos namuose).
Tel. 8-427 54396

Darbo laikas:
I–IV 8.00–17.00 val.,
V 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.
(vaikai renkasi po pamokų)

Vaikų užimtumo specialistė Simona Žilinskienė
mobilus telefonas 8 672 56412
el. paštas – simona.zilinskiene@sptkelme.lt

Socialinė darbuotoja darbui su jaunimu Milda Krauzienė
mobilus telefonas 8 600 45856
el. paštas – milda.krauziene@sptkelme.lt

Sistema: WordPress | Tema: Baskerville 2 | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑