Socialinė priežiūra Kelmės rajono vaikų dienos centre „PARAMA“

Kelmės rajono socialinių paslaugų centro vaikų dienos centro „Parama“ 2018 m. sąrašuose buvo 38 vaikai (7–18 metų), per metus skaičius kito (didėjo). Nuolatos lankėsi 22 vaikai, likusieji lankėsi retai. Iš 38 vaikų, lankančių vaikų dienos centrą „Parama“, buvo: 9 – iš šeimų, patiriančių socialinę riziką, 24 – iš gausių šeimų, 12 – iš nepilnų šeimų, 3 – globojami vaikai, 2 – pagal Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus (dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir dėl minimalios priežiūros priemonės skyrimo). Iš viso lankosi vaikai ir jaunuoliai iš 25 šeimų.

Mūsų tikslas teikti dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, ginti vaiko teises, padėti vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje.

Paslaugų gavėjai:

 • Socialinę riziką patiriančių šeimų vaikai ir jų tėvai;
 • Nepasiturinčių šeimų vaikai ir jų tėvai;
 • Elgesio problemų turintys vaikai nuo 7 iki 18 metų (vengiantys lankyti mokyklą, priklausantys asocialių paauglių grupėms, turintys bendravimo problemų, žemą savivertę, skurdžius interesus ir linkę į teisėtvarkos pažeidimus);

Vaikų dienos centre „Parama“ kasdien teikiamos paslaugos ir vykdomos veiklos:

 • Pamokų ruoša;
 • Moksleivių užimtumas (įvairūs būreliai ir užsiėmimai) po pamokų (vyksta tik projekto vykdymo metu);
 • Socialinių įgūdžių ugdymas;
 • Psichologinės individualios ir grupinės konsultacijos vaikams ir tėvams (vyksta tik projekto vykdymo metu);
 • Vasaros stovyklos vaikams ir jaunuoliams iš nepasiturinčių ir socialinės rizikos šeimų (vyksta tik projekto vykdymo metu);
 • Įvairios išvykos, ekskursijos (vyksta tik projekto vykdymo metu);
 • Teminiai pokalbiai – diskusijos tėvams ir vaikams aktualiais klausimais;
 • Maitinimas (pavakariai) kiekvieną darbo dieną vaikams/jaunuoliams dalyvaujantiems mūsų veikloje (vyksta tik projekto vykdymo metu);
 • Renginiai didžiosioms kalendorinėms šventėms paminėti.

Teikiant socialines paslaugas vaikams bei jų tėvams,  nuolat bendraujama ir bendradarbiaujama su:

 • mokyklų socialiniais pedagogais,
 • socialiniais darbuotojais darbui su šeimomis,
 • Telšių AVPK Kelmės rajono PK,
 • Kelmės Carito organizacija,
 • Kelmės dekanatu.

Vaikų dienos centre „Parama“ kasdien dirba socialinė darbuotoja darbui su jaunimu (1 etatas). Šiuo metu Vaikų dienos centras „Parama“ papildomo finansavimo neturi, laukiama finansavimo iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos   Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkurso 2019 metais, kuriam buvo pateiktas projektas “Kompleksinė socialinė parama visai šeimai Kelmės rajone” (šiuo metu projektas yra rezerviniame sąraše).

Vaikų dienos centras „Parama“ vidaus taisyklės

Vaikų dienos centras „Parama“ nuostatai

Vaikų dienos centras „Parama“ 2018 metų ataskaita

Vaikų dienos centras „Parama“ yra įsikūręs adresu:
Nėries g. 14, Kelmė (Parapijos namuose).
Tel. 8-427 54396

Darbo laikas:
I–IV 8.00–17.00 val.,
V 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.
(vaikai ir jaunuoliai renkasi po pamokų)

Asmuo kontaktams – Socialinė darbuotoja darbui su jaunimu Simona Žilinskienė
mobilus telefonas 8 672 56412
elektroninis paštas simona.zilinskiene@gmail.com