Projektai

Kelmės rajono socialiniame paslaugų centro Grupinio gyvenimo namai įgyvendino 2 projektus:

 • ,,Judėjimas – sveikatos vitaminas“, finansuojamą iš 2018 metų Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų. Projektinė veikla buvo orientuota į žmonių fizinės, psichinės sveikatos stiprinimą. Projektui įgyvendinti buvo gauta 500 Eur. Organizuotos įvairios veiklos: rytinės mankštos, popiečių ciklas „Aš žinau“ Psichikos sveikatos dienai paminėti, sporto šventė Kelmės Draugystės parke kartu su Aukštelkės socialinės globos namų Grupinio gyvenimo namais, išvyka į Lopaičių pažintinį taką. Projekto lėšomis įsigytas ilgalaikis inventorius, vidaus treniruokliai (daugiafunkcis treniruoklis, dviratis treniruoklis), bokso maišas, bokso pirštinės, masažiniai gimnastikos kamuoliai, svarmenys.
 • ,,Judėk laisvai – gyvenk sveikai“, finansuojamą iš 2018 metų Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos gautų lėšų. Projekto veiklos buvo orientuotos į fizinės sveikatos stiprinimą. Projektui įgyvendinti buvo gauta 1500 Eur. Organizuotos veiklos: Kelmės r. visuomenės sveikatos biuro specialistės paskaita „Fizinio aktyvumo nauda ir galimybės“, trenerės teorinė-praktinė paskaita ir parodomoji mankšta, rytinės mankštos, išvyka į Grupinio gyvenimo namų gyventojams užsiimti aktyvia fizine veikla, išlieti neigiamas emocijas, stiprinti fizinę Jūkainių pažintinį-rekreacinį taką, sporto šventė kartu su Janaučių kaimo, Aukštelkės socialinės globos namų bei Grupinio gyvenimo namų Aukštelkėje bendruomenėmis. Įgyvendinant projektą iš gautų lėšų įsigyta ilgalaikio inventoriaus – lauko treniruoklių, marškinėlių su užrašais. Iš gautų lėšų įsigyta apdovanojimų sporto šventės dalyviams. Įgyvendintų projektų veiklos gerino gyventojų fizinę, psichinę, emocinę sveikatą, ugdė jų socialinius įgūdžius, o įsigytas ilgalaikis inventorius suteikė galimybę ir psichinę sveikatą.

Kelmės rajono socialiniame paslaugų centro Vaikų dienos centre „Parama“ 2018 m. buvo vykdomi tokie projektai:

 • LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Kompleksinė socialinė parama visai šeimai Kelmės rajone“. 2018 m. iš ministerijos gautos lėšos – 9 683 Eur. Vaikų dienos centre „Parama“ vyko įvairios veiklos. Užsiėmimai „Jaunųjų šeimininkų virtuvė“ vyko maždaug vieną kartą per savaitę, trečiadieniais. Užsiėmimų metu vaikai mokėsi gaminti įvairius patiekalus, stalo etiketo taisyklių, lavino tvarkos virtuvėje ir darbo vietos susitvarkymo įpročius bei įgūdžius. Maisto gaminimo užsiėmimai vaikams ir jaunuoliams labai patinka, yra naudingi, kadangi vaikai įgauna naujų įgūdžių, be to, turi galimybę sočiai pavalgyti. Vaikai ne tik „Jaunųjų šeimininkų virtuvės“ užsiėmimų metu mokosi gaminti maistą – kasdien, atėję į vaikų dienos centrą „Parama“, ruošia arbatą, tepasi sumuštinius, kepasi karštus sumuštinius. Arbata, maistas vaikams perkami iš projekto „Kompleksinė socialinė parama visai šeimai Kelmės rajone“ lėšų. Socialinių įgūdžių ugdymo grupės užsiėmimai vyko du kartus per savaitę – pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 16 iki 17 val., pagal galimybę buvo dirbama su skirtingo amžiaus grupėmis – jaunesnio ir vyresnio amžiaus vaikais. Užsiėmimai buvo skirti mokytis spręsti iškilusias problemas, konfliktus, kalbėtis vaikams svarbiomis ir aktualiomis temomis, mokytis normaliai bendrauti ir bendradarbiauti. Centre vyko individualios konsultacijos. Bet kokiu rūpimu klausimu vaikų dienos centrą „Parama“ lankantys vaikai ir jaunimas bei jų tėvai turėjo galimybę kreiptis dėl individualių konsultacijų. Vaikai ir jaunuoliai aktyviai kreipėsi pagalbos jiems rūpimais klausimais (dažniausiai dėl mokymosi sunkumų ir problemų mokykloje, tarpusavio santykių su bendraamžiais ir šeimos nariais). Individualių bei grupinių konsultacijų metu padėta vaikams ir jaunuoliams spręsti įvairias problemas, padėta atskleisti galimų problemų sprendimų strategijas ir jų išmokti.
  Daug dėmesio buvo skiriama namų darbų ruošai. Vaikai buvo skatinami kasdien ruošti namų darbus, atlikti paskirtas užduotis. Kadangi dauguma vaikų turi mokymosi ar elgesio mokykloje problemų, buvo nuolat bendradarbiaujama su mokyklų socialiniais pedagogais, tėvais.
  Patys tėvai dažniausiai kreipėsi dėl vaikų mokymosi sunkumų, elgesio problemų. Keletas mamų aktyviai bendravo, domėjosi veikla, kaip sekasi vaikui centre, ar paruošia namų darbus, taip pat dažnai telefonu susisiekdavo paklausti, ar vaikas yra, kada išėjo namo ir pan.
  Siekiant abiem pusėms naudingų darbo ir pagalbos rezultatų, su vaikais buvo sudaromos sutartys, pasižadėjimai ir kt., kad įpareigotų vaiką elgtis atsakingiau. Esant poreikiui, vaikai individualių konsultacijų metu būdavo siunčiami konsultuotis su psichologu, suderinamas laikas ir pan.
  Dauguma vaikų dienos centrą „Parama“ lankančių vaikų tėvų bendravo nenoriai, buvo abejingi, nenorėjo dalyvauti priimant bendrus sprendimus. Tik keli tėvai kreipėsi pagalbos, aktyviai bendravo ir bendradarbiavo sprendžiant su jų vaikais susijusius klausimus. Tėvai dažnai atsisakydavo, nerasdavo laiko bei noro dalyvauti vaikų ir jaunuolių bei dienos klubo „Parama“ vadovų suorganizuotuose bendruose renginiuose, šventėse.
  Vaikų dienos centre „Parama“ buvo vykdoma sociokultūrinė veikla. Socialinis darbuotojas darbui su jaunimu kartu su projekto „Kompleksinė socialinė parama visai šeimai Kelmės rajone“ darbuotojais 2018 m. organizavo tokius renginius, akcijas, veiklas: Vasario 16-osios minėjimo viktorina „Ką žinau apie Lietuvą“, Veiksmo savaitė be patyčių, Vaikų Velykėlės, aktyvi vasaros savaitė „Dienos stovykla“ (baidarių žygis Dubysos upe, išvyka į Šaukėnų amatų centrą, išvyka į Taurų nuotykių parką Tauragėje ir kt. veiklos), Rugsėjo 1-osios šventė, Sveikatingumo savaitė, Filmų naktis, Adventinė popietė, „Kalėdų naktį tylią…“, Kūčių vakarienė vienišiems žmonėms ir seneliams, „Pasiruoškime žiemai kartu“, „Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“, „Gražiname aplinką“ ir kt. Buvo suorganizuotos išvykos vaikams į Kauną, Šiaulius, Budraičių plaukimo baseiną.
 • Kelmės rajono savivaldybės jaunimo ir jaunimo organizacijų skatinimo rėmimo programos finansuojamas projektas „Gaminu aš, gamini tu – gaminame visi kartu“. Įgyvendinant projektą buvo suorganizuota išvyka į Prienus ir Birštoną, dalyvauta edukacinėje programoje „Dzūkiškos bandos“, taip pat gaminti įvairūs Lietuvos regionų patiekalai. 2018 metais gautas finansavimas – 500 Eur. Kelmės rajono socialinių paslaugų centro vaikų dienos centre „Parama“ 2018 m. rugpjūčio – gruodžio mėn. buvo vykdomas projektas „Gaminu aš, gamini tu – gaminame visi kartu“, kurio dalyvių skaičius buvo 25 asmenys. Projekto tikslas – ugdyti vaikų ir jaunimo  sociokultūrinius įgūdžius, įtraukiant kuo daugiau jaunimo iš nepasiturinčių ir socialinę riziką patiriančių šeimų,  puoselėjant ir  ugdant tautiškumą ir Lietuvos maisto gamybos paveldą, diegiant kultūringo bendravimo principus, mokant dirbti IT. Šiemet pasirinkta tema – Lietuvos regionų patiekalai. Projekto metu jaunimas domėjosi skirtingų Lietuvos regionų tradiciniais patiekalais, ieškojo informacijos apie regionus, rinko patiekalų receptus. Atrinktus patiekalus gamino vaikų dienos centre „Parama“. 2018 m. lapkričio 21 d. buvo suorganizuota edukacinė išvyka į Dzūkijos kraštą – Prienus, Birštoną, o šalia Birštono įsikūrusioje Nemajūnų bendruomenės santalkoje (Bučiūnų kaime) jaunimas dalyvavo edukacinėje programoje „Dzūkiškos bandos“, kur turėjo galimybę patys pagaminti ir tikroje krosnyje išsikepti bei paragauti autentiškų dzūkiškų bandų. Veiklų metu jaunimas gerino savo socialinius įgūdžius, bendrose veiklose mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje. Taip pat gerino savo praktinius gebėjimus – dalyvavo maisto gaminimo procese. Vykdomas projektas „Gaminu aš, gamini tu – gaminame visi kartu“ naudingas buvo ne tik vaikų dienos centrą lankančiam jaunimui, bet ir mažesniems mūsų bendruomenės nariams – jie taip pat mokėsi socialinių įgūdžių, bendrauti su vyresniaisiais, matė tinkamą elgesio pavyzdį.

Kelmės rajono socialiniame paslaugų centre buvo vykdomi tokie projektai:

 • Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programos finansuojamas projektas „Pedikuliozės profilaktika, gydymas ir kontrolė Kelmės rajono socialinės rizikos šeimose, auginančiose vaikus“ – 0,5 tūkst. Eur. Vykdyto projekto metu buvo nupirktos priemonės pedikuliozės problemai spręsti ir išdalintos šeimoms. Pedikuliozės problema šeimose yra dažnai pasikartojanti ne vieną kartą tose pačiose šeimose, nes jos dažnai nesugeba tinkamai susitvarkyti namų, laikytis švaros ir higienos. Pedikuliozės problema išspręsta 12 šeimų, 55 asmenims, iš kurių 41 – vaikas, gyvenantis socialinę riziką patiriančiose šeimose.
 • Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo rėmimo programos finansuojamas projektas „Pagalba socialinės rizikos grupės šeimos nariams, turintiems priklausomybę alkoholiui“ – 0,6 tūkst. Eur. Projekto metu nuo priklausomybės alkoholiui gydyta 12 asmenų, iš kurių 8 gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose, 4 yra socialinę riziką patiriantys asmenys. Tai viena iš pagalbos priemonių, padedančių bent laikinai susilaikyti nuo alkoholio vartojimo, leidžiančių pamatyti ir įvertinti asmeniui kitokį gyvenimo būdą, teigiamą požiūrį į šeimą, vaikus, jų gerovę. Daugelis šeimų turi mažas pajamas, gyvena iš socialinės pašalpos, todėl neturi galimybės savarankiškai susimokėti už vaistus, mažinančius potraukį alkoholiui, kuriuos skiria medikai.
 • Socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis, dalyvavo projekte „Vaikų svajonės“. Projekto veikla pagrįsta savanoriškumo principu: visi jį organizuojantys žmonės, projekto partneriai ir socialiniai darbuotojai, besirūpinantys šiais vaikais, projekte dalyvauja savanoriškai bei neatlygintinai, projektui įgyvendinti skiria savo asmeninį laiką ir kitus išteklius. Socialiniai darbuotojai socialinę riziką patiriančiose šeimose augantiems 179 vaikams (2–14 metų) padėjo užpildyti svajonių anketas, jas pateikė projekto koordinatoriui, bendradarbiavo su geros valios žmonėmis derindami svajonės atsiuntimo ar įteikimo datas ir laiką, lydėjo juos į šeimas, organizavo šventes ir projekto interneto portale apie kiekvieną svajonę nuolat teikė informaciją, kaip ji įgyvendinama.
 • Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programos finansuojamas projektas tuberkuliozės prevencijos išlaidoms kompensuoti – 0,8 tūkst., kurio metu buvo atliekamas nedraustų privalomuoju sveikatos draudimu labiausiai paveiktų tuberkuliozės rizikos veiksnių asmenų profilaktinis patikrinimas. Eur. Kelmės rajono socialinis paslaugų centras 2018 m. sudarė sutartį su VšĮ Kelmės ligonine, dėl Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių nedraustų privalomojo sveikatos draudimu labiausiai paveiktų tuberkuliozės rizikos veiksnių asmenų, patikrinimo paslaugai teikti. Konsultacinio patikrinimo paslaugos suteiktos 22 – asmenims (pagal savivaldybės gydytojo sąrašą). Vienam asmeniui gydytojo konsultacijos įkainis 20,49 Rentgeno nuotraukos įkainis 8,30 Eur., bendra suma vienam asmeniui 28,79 Eur. Dvidešimt dviem asmenim gydytojo konsultacijai ir rentgeno nuotraukom panaudota 633,38 Eur. Nedraustų privalomuoju sveikatos draudimu labiausiai paveiktų tuberkuliozės rizikos veiksnių asmenų informavimui, bei pavėžėjimui išleista 166,40 Eur. Kilometro kaina 0,32 Eur., nuvažiuota 520 km. Į Pašiaušę važiuota keturis kartus 256 km. Į Stulgius važiuota keturis kartus 208 km. Pagryžuvys važiuota du kartus 56 km.