Gyventojų užimtumas

Grupinio gyvenimo namuose gyventojų užimtumas organizuojamas ir planuojamas atsižvelgiant į gyventojų poreikius, pomėgius, galimybes, socialinę ir fizinę sveikatą. Vykdoma individuali veikla su kiekvienu gyventoju, grupiniai užsiėmimai, nuolat ieškoma būdų skatinti gyventojų motyvaciją užsiimti įvairia veikla. Grupinio gyvenimo namuose vykdomos aktyvios ir pasyvios užimtumo veiklos.

Veiklos organizuojamos siekiant palaikyti ir skatinti savarankiškumą, motyvaciją pačiam savimi pasirūpinti, t.y. savo savarankiškumo lygiu tvarkyti kasdienį gyvenimą. Įvairi veikla padeda įgyti žinių, įgūdžių, patirties ir tinkamą požiūrį, kurie reikalingi darbo, socialinių ir kasdieninio gyvenimo vaidmenų atlikimui. Grupinio gyvenimo namų gyventojai laisvalaikio praleidimo formas pasirenka individualiai, pagal savo poreikius ir pomėgius.

Siūlomi šie užsiėmimai:

 • Meninė saviraiška: Nėrimas, mezgimas, siuvinėjimas, vilnos vėlimas, karpiniai, darbeliai iš popieriaus, krepinio popieriaus, medžio darbai, dainavimas, daromi kiti įvairūs rankdarbiai.
 • Dailės terapija: piešimas įvairiomis technikomis, kūrybinis spalvinimas.
 • Edukaciniai užsiėmimai: laikraščių, žurnalų, knygų skaitymas, apžvalga, filmų žiūrėjimas, poezijos skaitymas, diskusijos aktualiomis temomis, žaidžiami lavinamieji žaidimai, galvosūkių sprendimas, dėlionių dėliojimas, kompiuterinio raštingumo ugdymas, pasivaikščiojimai lauke, sportiniai užsiėmimai: tinklinis, tenisas, mankšta su treniruokliais.
 • Darbinė veikla: aplinkos tvarkymas, aplinkos, daržo, gėlių priežiūra, maisto gaminimas, savarankiškas gyvenamųjų patalpų tvarkymas, kita su darbinių įgūdžių ugdymu ir palaikymu susijusi veikla.

Švenčiamos šventės, minimos atmintinos dienos, organizuojami renginiai:

 • valstybinių, religinių, kalendorinių, tradicinių švenčių šventimas, minėjimas.
 • gyventojų gimtadienių, jubiliejų minėjimas.
 • organizuojamos sportinės šventės, varžybos, parodos, susitikimai, paskaitos su įvairiais specialistais, visuomenės atstovais.
 • organizuojamos išvykos, ekskursijos, mugės, turistiniai žygiai.
 • dalyvaujama įvairiuose konkursuose, pilietinėse iniciatyvose, renginiuose už įstaigos ribų.

2018 m. Grupinio gyvenimo namuose vykusios veiklos

Grupinio gyvenimo namų bendruomenė yra aktyvi ir visuomeniška. Įstaigoje skatinama gyventojų integracija į visuomenę, siekiama gyventojų socialinio funkcionalumo, savarankiškumo. 2018 metais dalyvauta 9 socialinėse, pilietinėse iniciatyvose, akcijose. Dalyvauta susitikimuose 6 susitikimuose su įvairiais specialistais, visuomenės atstovais: Kelmės rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnais Kelmės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistais, Kelmės probacijos skyriaus pareigūnais, Kelmės PPT psichologais, Kelmės Visuomenės sveikatos biuro specialistais, sporto klubo „Liepsna“ treneriais.

Suorganizuotos 8 išvykos, ekskursijos: į Šiaulių baseiną ,,Delfinas“, Naisius, Kryžių kalną, Šatrijos piliakalnį, Šiluvos atlaidus, gyventojai lankėsi Raseinių r. Mirklių kaimo bendruomenėje, Kelmės Priešgaisrinėje tarnyboje, VŠĮ Šiaulių paliatyvos ir slaugos centro padalinyje Šaukėnuose, prekybos ir pramogų centre Akropolis įsikūrusiame kino teatre Forum Cinemas, Apollo boulingas. 3 kartus dalyvauta rankdarbių mugėse, kuriuose gyventojai pristatė ir pardavinėjo savo gamintus darbelius, suvenyrus, atvirutes ir kt..

Organizuotas stalo žaidimų turnyras, viktorina „Protų mūšis“, muzikinis gyventojų ir darbuotojų šou „ Muzikinis iššūkis“, muzikinė popietė „Muzikinė karuselė“, padėkos renginys ,,Gerumo angelas“, Užgavėnės kartu su Šaukėnų kultūros ir amatų centro bendruomene, Šv. Agotos diena, Šv. Velykos, Melagių diena, Motinos diena, Joninių šventė prie Giliaus ežero, Advento minėjimas, Šv. Kūčių, Šv. Kalėdų šventės ir kt.

Dalyvauta boulingo turnyre – užimta vieta, protų mūšyje „Sveikos gyvensenos keliu“ užimta 1 vieta. Grupinio gyvenimo namų gyventojais kartu su darbuotojai dalyvavo sakralinio teatro „Stovi Motina“ projekte. Projekto metu rengti pasirodymai Tytuvėnų vienuolyne, Prienų vienkiemyje, Šiluvoje, Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.

Grupinio gyvenimo namų bendruomenė aktyviai dalyvauja rašant projektus, kuriais siekiama stiprinti gyventojų fizinę, psichinę sveikatą, ieškoma būdų plėsti laisvalaikio, užimtumo erdves, gerinti materialinį gerbūvį:

2018 m. Grupinio gyvenimo namai įgyvendino 2 projektus:

 • ,,Judėjimas – sveikatos vitaminas“, finansuojamą iš 2018 metų Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų.
 • ,,Judėk laisvai – gyvenk sveikai“, finansuojamą iš 2018 metų Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos gautų lėšų.

Įgyvendintų projektų veiklos gerino gyventojų fizinę, psichinę, emocinę sveikatą, ugdė jų socialinius įgūdžius, o įsigytas ilgalaikis inventorius, suteikia galimybę Grupinio gyvenimo namų gyventojams užsiimti aktyvia fizine veikla, „išsikrauti“, išlieti neigiamas emocijas, gerina jų gerbūvį, fizinę ir psichinę sveikatą.

Sausio 11 dieną Grupinio gyvenimo namų bendruomenė paminėjo Laisvės gynėjų dieną. Minėjimas buvo pradėtas nuo pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“, žuvusiųjų garbei 8 valandą, dešimčiai minučių, languose uždegtos vienybės bei atminimo žvakutės. Renginyje prisiminti skaudūs istoriniai įvykiai, skaitytos eilės, žuvusiųjų atminimą pagerbėme tylos minute, dainavome „Laisvė“ dainą, žiūrėjome filmą, kuris priartino mus prie tos dienos įvykių, patirtų emocijų, vilčių.

Vasario 14 dieną Grupinio gyvenimo namuose buvo švenčiama Šv. Valentino dienos šventė. Iš pat ryto namuose buvo jaučiama romantiška nuotaika, gyventojai ir darbuotojai sveikino vieni kitus dovanodami širdeles ir linkėdami daug meilės. Taip pat šiai dienai buvo skirtas koncertas, kurio metu skambėjo gražiausios meilės dainos.

Vasario 15 d. namuose vyko pilietinis vasario 16-os minėjimo renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Ją kartu paminėti atvyko Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijos mokinės. Renginio metu skambėjo Lietuvos himnas, dainos, eilėraščiai bei priminti Lietuvos istorijos vingiai atkuriant Lietuvos valstybę.

Užgavėnės – tai žiemos šventė simbolizuojanti žiemos išvarymą siekiant prisišaukti pavasarį. Šią šventę kovo 5 dieną Grupinio gyvenimo namų bendruomenė paminėjo Šaukėnų kultūros ir amatų centre. Šventėje skambėjo tranki muzika, linksmos dainos, šokiai, netrūko ir sočių vaišių. Šventę vainikavo vienas pagrindinių Užgavėnių simbolių – Morės sudeginimas. Taip buvo išvaryta žiema ir laukiama atgimstančio pavasario.

Grupinio gyvenimo namų bendruomenės vyrų dovana įstaigos moterims Tarptautinės Moterų solidarumo dienos proga – eilės, gėlės ir muzikinis sveikinimas…

Kovo 8 d. vyko renginys skirtas kovo 11-ąjai – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Šią dieną minėjome kartu su Kelmės neįgaliųjų draugijos kolektyvu „Svajonė“.