Laikinas apnakvindinimas

Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. Paprūdžių kaime, Plento g. 25, pradėta laikinojo apnakvindinimo namelyje veikla. Dėl apgyvendinimo galima kreiptis šiais telefonais:

Ramūnas Baranauskas, direktoriaus pavaduotojas, (8-683) 79229;

Audrius Laivys, vairuotojas-socialinio darbuotojo padėjėjas, (8-613) 99520.

Laikinas apnakvindinimas buvo suteiktas:

  • 2016 m. buvo apgyvendintas vienas  asmuo – 6 paras;
  • 2017 m. buvo apgyvendinti šeši asmenys – 93 paras;
  • 2018 m. buvo apgyvendinti 5 asmenys – 83 paras;
  • 2019 m. buvo apgyvendinti 6 asmenys – 83 paras.