Transporto paslaugos organizavimas

Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-44 patvirtintas Kelmės rajono socialinių paslaugų centro specialiojo transporto organizavimo paslaugos skyrimo, teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, kuris įsigalioja nuo 2019 m. kovo 1 d.

Aprašas