Transporto paslaugos organizavimas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1.Prašymas (SP-8) su 1,3 priedais.
2. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti (SP-1 forma).
3. Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį (SP-2 forma).
4. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė
ar leidimas nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje).
5. Pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.
6. Neįgaliojo pažymėjimas, pensininko pažymėjimas, specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo, pagalbos priežiūros pažymų kopijas.
7. Išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a).
8.pažymą (-as) apie asmens (šeimos) pajamas už tris praėjusius mėnesius iki kreipimosi mėnesio;
9.. kiti dokumentai, įrodantys transporto paslaugos skyrimo būtinu (Išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a).)
Dėl paslaugų kreiptis:

Kelmės rajono socialinių paslaugų centras: Dalia Raubienė, socialinio darbo organizatorė, tel.(8 427) 69 067,
el. p.
dalia.raubiene@sptkelme.lt .

Prašymo forma, priedai Forma ir priedai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-27 įsakymu Nr.   A1-183.
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2014 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-627  redakcija).
Prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti forma

Transporto organizavimo tvarkos aprašas