Veiklos planas

KELMĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS
KELMĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA