Kelmės vaikų ir jaunimo užimtumo dienos klubas „PARAMA“

Mūsų tikslas – užimti rizikos grupės, nepasiturinčių, socialinės rizikos šeimų vaikus ir jaunuolius, teikti jiems ir jų šeimoms socialinę pagalbą, ugdyti socialinius įgūdžius, vykdyti sociokultūrinę veiklą.

Paslaugų gavėjai:

 • Socialinės rizikos grupės šeimų vaikai ir jų tėvai;
 • Nepasiturinčių šeimų vaikai ir jų tėvai;
 • Rizikos grupės vaikai ir jaunuoliai nuo 7 iki 18 metų (vengiantys lankyti mokyklą, priklausantys asocialių paauglių grupėms, turintys bendravimo problemų, žemą savivertę, skurdžius interesus ir linkę į teisėtvarkos pažeidimus;
 • Tėvai ir globėjai, kurie smurtauja šeimoje ir neieško būdų susitarti bei tėvai/globėjai, kurie nori išmokti spręsti konfliktus bei padėti spręsti vaikui kylančias problemas.

Dienos klube „Parama“ kasdien teikiamos tokios paslaugos ir vykdomos veiklos:

 • Pamokų ruoša;
 • Moksleivių užimtumas po pamokų (įvairūs būreliai ir užsiėmimai pagal vaikų/jaunuolių pomėgius);
 • Psichologinės individualios ir grupinės konsultacijos vaikams ir tėvams;
 • Vasaros stovyklos vaikams ir jaunuoliams iš nepasiturinčių ir socialinės rizikos šeimų;
 • Įvairios išvykos, ekskursijos;
 • Teminiai pokalbiai – diskusijos tėvams ir vaikams aktualiais klausimais;
 • Maitinimas (pavakariai) kiekvieną darbo dieną vaikams/jaunuoliams dalyvaujantiems mūsų veikloje;
 • Renginiai didžiosioms kalendorinėms šventėms paminėti.

Teikiant socialines paslaugas vaikams ir jaunuoliams bei jų tėvams,  nuolat bendraujama ir bendradarbiaujama su:

 • projekto „Kompleksinė socialinė parama visai šeimai Kelmės rajone“ darbuotojais,
 • mokyklų socialiniais pedagogais,
 • socialiniais darbuotojais darbui su rizikos grupės šeimomis ir vaikais,
 • Kelmės rajono vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojais,
 • Telšių AVPK Kelmės rajono PK,
 • Kelmės Carito organizacija,
 • Kelmės dekanatu.

Kelmės vaikų ir jaunimo užimtumo dienos klube „Parama“ kasdien dirba socialinė darbuotoja darbui su jaunimu (1 etatas). Kiti darbuotojai dirba pagal projektą “Kompleksinė socialinė parama visai šeimai Kelmės rajone” (projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija):

 • Pedagogė pamokų ruošai,
 • Socialinė pedagogė,
 • Psichologė,
 • Sporto ir turizmo būrelio vadovas/Projekto vadovas.

2016 m. Kelmės vaikų ir jaunimo užimtumo dienos klubą “Parama” lankė 38 vaikai (7 – 18 metų). 13 – iš socialinės rizikos šeimų, 19 – iš gausių šeimų, 18 – iš nepilnų šeimų. Iš viso lankosi vaikai ir jaunuoliai iš 25 šeimų. Nuolatos iš jų lankėsi 21 vaikas/jaunuolis.

Kelmės vaikų ir jaunimo užimtumo dienos klubas “Parama” yra įsikūręs adresu:
S. Nėries g. 14, Kelmė (Parapijos namuose).
Tel. 8-427 54396

Darbo laikas:
I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. Pietų pertrauka 12.00–12.45 val. (vaikai ir jaunuoliai renkasi po pamokų)

Asmuo kontaktams – Socialinė darbuotoja darbui su jaunimu Simona Žilinskienė
mobilus telefonas 8 600 82 548
elektroninis paštas – simona.zilinskiene@gmail.com