Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Kelmės rajono socialinių paslaugų centras vadovaudamasis Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, aprūpina rajono neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis.
Žiūrėti čia.

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslauga

Informacija teikiama Kelmės rajono socialinių paslaugų centre, adresu Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė (socialinio darbo organizatorė tel. (8 427) 69 067, el. p. dalia.raubiene@sptkelme.lt)

Prašymas gauti judėjimo techninės pagalbos priemonę
Prašymas gauti rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą