Nemokamo maitinimo paslaugos organizavimas

Vadovaudamasis rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-413(E)  ,,Dėl maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų dydžio maitinimui organizuoti nustatymo‘‘, Kelmės rajono socialinių paslaugų centras nuo 2017 m. vasario 1 d. skiria  nemokamą maitinimo paslaugą Kelmės rajono gyventojams, kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose. Maitinimas skiriamas, įvertinus asmens (šeimos) gaunamas vidutines 3 mėnesių pajamas, apskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu.

Maitinimo paslauga teikiama darbo dienomis (5 kartus per savaitę, vieną kartą per dieną),  LSB Kelmės skyriaus labdaros virtuvėje, adresu Žemaitės g. 35, Kelmė.

Prašymai dėl nemokamo maitinimo skyrimo priimami Socialinių paslaugų centro 106 kabinete.