Laikino apnakvindinimo paslauga

Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei. Per 2016 m. laikino apnakvindinimo paslauga buvo suteikta 1 asmeniui. Nuo 2017 m. sausio 1 d. Paprūdžių kaime, Plento g. 25, pradėta laikinojo apnakvindinimo namelyje veikla. Dėl apgyvendinimo galima kreiptis šiais telefonais: 8 613 99520 ir 8 683 79229.