Grupinio gyvenimo namai

APIE MUS

Kelmės rajono socialinių paslaugų centro Grupinio gyvenimo namai (toliau – Grupinio gyvenimo namai) yra įstaiga, teikianti ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas Kelmės rajono proto ir psichikos negalią turintiems asmenims, kurių fizinis savarankiškumas nustatytas ne mažesnis, kaip iš dalies savarankiškas.

Grupinio gyvenimo namų veikla siekiama didinti stacionarių socialinių paslaugų prieinamumą proto ir psichikos negalią turintiems Kelmės rajono gyventojams, jiems sudarant sąlygas gauti aukštos kokybės socialinės globos paslaugas.

Gyventojų apgyvendinimui yra 16 kambarių: 12 – vienviečiai, 4 – dviviečiai kambariai, skirti 20 gyventojų, šiuo metu Grupiniuose gyvenimo namuose gyvena – 20 žmonių. Patalpos yra pritaikytos taip, kad būtų kiek įmanoma artimesnės namų aplinkai, sudarant sąlygas asmeniui savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į visuomenę. Grupinio gyvenimo namai aprūpinti visais reikalingais baldais, stebėjimo kamerų, belaidės iškvietimo sistemos, telefoninio ryšio įrangomis ir kita technika, įsigytas specializuotas automobilis gyventojų kelionėms įvairiais tikslais.

VEIKLA

Pagrindiniai Grupinio gyvenimo namų veiklos tikslai:

–     Protinę ir psichinę negalią turintiems asmenims teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą;
–     Tenkinti psichologinius, socialinius, kultūrinius ir dvasinius kiekvieno Grupinio gyvenimo namų gyventojo poreikius, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene;
–     Atsižvelgiant į Grupinio gyvenimo gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.

Mūsų misija – teikti socialinę globą asmenims su negalia, tenkinti psichologinius, socialinius, medicininius, kultūrinius ir dvasinius kiekvieno gyventojo poreikius, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, skatinant būti savarankiškais, sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene.

Mūsų vizija – jaukūs namai, garantuojantys žmogaus su negalia gyvenimo pilnatvę.

Teikiamos paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas (siuvinėjimas, dailės dirbiniai, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.), laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba, asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.), sveikatos priežiūros paslaugos, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

GYVENTOJŲ UŽIMTUMAS

Grupinio gyvenimo namuose gyventojų užimtumas organizuojamas ir planuojamas atsižvelgiant į gyventojų poreikius, pomėgius, galimybes, socialinę ir fizinę sveikatą. Vykdoma individuali veikla su kiekvienu gyventoju, grupiniai užsiėmimai, nuolat ieškoma būdų skatinti gyventojų motyvaciją užsiimti įvairia veikla. Grupinio gyvenimo namuose vykdomos aktyvios ir pasyvios užimtumo veiklos. Užimtumas neįgaliems asmenims yra svarbi veiklos, efektyvaus gydymo forma, leidžianti stabilizuoti tiek psichinę, tiek  fizinę gyventojų būseną. Užimtumas viena iš  priemonių, kuri suteikia neįgaliesiems galimybę būti socialiai reikalingais, savarankiškais, neprarandančiais kontakto su realybe.

Atsižvelgiant į kiekvieno gyventojo savarankiškumo lygį ir galimybes, stiprinama motyvacija ir siūlomos priemonės, įgalinančios asmenį integruotis į visuomenės gyvenimą (dalyvavimas įvairiuose bendruomenės renginiuose ir pan.).

Siūlomi šie užsiėmimai:

  • Meninė saviraiška: Nėrimas, mezgimas, siuvinėjimas, vilnos vėlimas, karpiniai, darbeliai iš popieriaus, krepinio popieriaus, daromi kiti įvairūs rankdarbiai.
  • Dailės terapija: piešimas įvairiomis technikomis, kūrybinis spalvinimas.
  • Edukaciniai užsiėmimai: laikraščių, žurnalų, knygų skaitymas, apžvalga, filmų žiūrėjimas, poezijos skaitymas, diskusijos aktualiomis temomis, žaidžiami įvairūs sportiniai ir kiti žaidimai, lavinamieji žaidimai, galvosūkių sprendimas, dėlionių dėliojimas, kompiuterinio raštingumo ugdymas, pasivaikščiojimai lauke.
  • Darbinė veikla: aplinkos tvarkymas, gėlių priežiūra, maisto gaminimas, savarankiškas gyvenamųjų patalpų tvarkymas, kita su darbinių įgūdžių ugdymu ir palaikymu susijusi veikla.

Įstaigoje minimos atmintinos dienos, švenčiamos valstybinės, religinės šventės, gimtadieniai, organizuojamos teminės popietės, viktorinos, konkursai, paskaitos, išvykos, ekskursijos.