Veiklos

Socialinių paslaugų centras teikia šias paslaugas:

Pagalbos į namus paslaugos senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims
Techninės pagalbos priemonės neįgaliesiems
Transporto paslaugos
Maitinimo (nemokamo maitinimo talonais)organizavimas
Vaikų ir jaunimo užimtumo dienos klubas „PARAMA“